Sürekli Performans İzleme ve İyileştirme


WLSDM, WebLogic JMX MBean nesnelerinin ve tüm WebLogic domain kaynaklarının (Servis verilebilirlik durumu, Sunucular (JVM), Uygulamalar, Veri Kaynakları, JMS… vb.) izlenmesini sağlayan bir “WebLogic Admin Konsol Uzantısı”dır. WLSDM metrik tarayıcısını kullanarak alarm ve bildirim tanımlarını oluşturmak oldukça kolaydır. WLSDM, herhangi bir WebLogic metrik değerini geriye yönelik saklayabilir ve grafiksel raporlar oluşturabilir. Bu sayede Oracle WebLogic uygulama sunucusunda çalışan JavaEE uygulamalarınızın en iyi performans ile çalışmasını garanti altına almış olursunuz.
Sürekli İzleme ve İyileştirme
WLSDM, WebLogic JMX MBean nesnelerinin ve tüm WebLogic domain kaynaklarının (Servis verilebilirlik durumu, Sunucular (JVM), Uygulamalar, Veri Kaynakları, JMS… vb.) izlenmesini sağlayan bir “WebLogic Admin Konsol Uzantısı”dır. WLSDM metrik tarayıcısını kullanarak alarm ve bildirim tanımlarını oluşturmak oldukça kolaydır. WLSDM, herhangi bir WebLogic metrik değerini geriye yönelik saklayabilir ve grafiksel raporlar oluşturabilir. Bu sayede Oracle WebLogic uygulama sunucusunda çalışan JavaEE uygulamalarınızın en iyi performans ile çalışmasını garanti altına almış olursunuz.

UZMAN DESTEK EKİBİ

Destek ekibimiz sorunlarınızı çözmek için hazır.

Hemen Destek Alın!

DAHA FAZLA BİLGİ

WLSDM hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bir demo planlayalım.

Canlı Demo Planlayın

DOKÜMANTASYON

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

...ve daha fazlası!
 • WebLogic Health ve State Geçmişi (Servis Verilebilirlik)
 • WebLogic Sunucuları, Deployment'lar, Veri Kaynakları, JMS Health ve State İzleme & Kontrol Panelleri (Smart Dashboards)
 • WebLogic Sunucuları, Deployment'lar, Veri Kaynakları ve JMS JMX MBean Metrik İzleme & Kontrol Panelleri
 • Sınırsız kullanıcı tanımlı JMX Metrik İzleme & Dashboard Ekleme
 • JVM Sistem Kaynaklarının İzlenmesi: Heap (Bellek), CPU
 • Log İzleme & Bildirimleri
 • Uygulama/Sayfa/Servis Cevap Sürelerinin İzlenmesi & Bildirimleri
 • Back-end Sistem Kontrol Panelleri, İzleme & Bildirimleri
 • Profilleme Kayıt Dosyaları ve Yönetimi
 • Kullanıcı Tanımlı JMX Metrik Aksiyonları (DevOps Özellik)
 • Metrik Raporları
 • Back-end Sistem Raporları
 • Log Görüntüleme & Canlı Log Akıtma, İzleme
 • WLST Web Konsol
 • Thread Dump Analizi
 • Java/WebLogic Decrypt & Encrypt (Şifreleme/Çözme) Aracı
 • WebLogic Domain Özeti
 • Domain için Time-out Değerlerinin Özet Gösterimi
 • Dinamik JMX Metrik Nesneleri Tarayıcısı
 • Dinamik JMX MBean Nesnesi Arama Sayfası
 • Eposta (SMTP) ve Trap (SNMP) Bildirim Desteği
 • Özelleştirilebilir HTML Eposta Şablonları
 • Otomatize Edilmiş Veri Arşivleme
 • Bağımsız WebLogic AdminServer İzleme
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
WLSDM hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bir demo planlayalım.

Canlı Demo Planlayın

Functional and Easy Usage

Functıonal and Easy Usage

JMX Metric MBean Value Database

JMX Metrıc MBean Value Database

SMTP and SNMP Support

SMTP and SNMP Support

Java uygulamalarını izleyen ve performansını iyileştirmeye yardımcı modern ve modüler Oracle WebLogic APM uygulaması geliştirdik.

HEALTH Dashboard and Monitoring

HEALTH Dashboard and Monıtorıng

Historical Data: Store WebLogic MBean Metrics

Hıstorıcal Data: Store WebLogıc MBean Metrıcs

Monitor Application Response Times

Monıtor Applıcatıon Response Tımes

WLSDM sayesinde geriye yönelik Oracle WebLogic JMX MBean metrik değerleri saklanabilir, depolanabilir ve grafiksel rapor oluşturulabilir.

Monitor and Visualize WebLogic MBean Metrics

Monıtor and Vısualıze WebLogıc MBean Metrics

Scheduler Module

Scheduler Module

WLSDM Actions

WLSDM Actıons

WLSDM metrik modulü ile özelleştirilmiş bildirim/alarm ve DevOps altyapısı oluşturmak oldukça kolaydır.

Download and View Profiling Dumps

Download and Vıew Profılıng Dumps

WLSDM SOA-Suite Module

WLSDM SOA-Suıte Module

WLSDM OSB Module

WLSDM OSB Module